Proces rozwoju EQ

Umiejętności intrapersonalne i społeczne można doskonalić w indywiduanych programach rozwoju lub na warsztatach. Warto jednak tę drogę rozpocząć od diagnozy obecnego poziomu Inteligencji Emocjonalnej i zrozumienia swoich mocnych stron i rozpoznania obszarów do rozwoju

Badanie EQ

Poziom Inteligencji Emocjonalnej badamy testem 15FQ. Badanie odbywa się on line. Wynik badania zawsze omawiany jest indywidualnie w trakcie sesji…

Rozwój EQ Managera

Manager, któremu zależy na doskonaleniu umiejętności wynikających z Inteligencji Emocjonalnej może skorzystać z indywidualnego programu rozwoju. Program dopasowywany jest do…

Rozwój EQ Zespołu

Warsztaty zespołowe lub grupowe skoncentrowane na Inteligencji Emocjonalnej pozwalają na wypracowanie jednolitych standardów współpracy, rozwój umiejętności, integracji wiedzy o sobie…

Obszary Inteligencji Emocjonalnej

ważne zarówno w życiu osobistym, jak i pracy w roli Managera/ Lidera

  • Samoświadomość
  • Zarządzanie sobą
  • Świadomość społeczna
  • Zarządzanie relacjami
Samoświadomość
Samoświadomość

Samoświadomość w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale: świadomość emocjonalną, pewność siebie, adekwatną samoocenę. Te kompetencje pozwalają Managerowi: poprawnie rozumieć siebie, własne emocje, motywacje i cele; ufać własnemu osądowi i pewnie podejmować decyzje; w pewny siebie sposób i z przekonaniem wyrażać własne poglądy; realistycznie oceniać własne umiejętności, zdolności i możliwości i wykorzystywać informację zwrotną do poprawy wyników swoich działań.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie soba
Zarządzanie soba

Zarządzanie sobą w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale: kontrolę własnych emocji, optymizm, dążenie do osiągnięć, perspektywiczne planowanie i sumienność, adaptację i przewidywalność. Te kompetencje pozwalają Managerowi: efektywnie zarządzać własnymi emocjami, wykorzystywać motywację wewnętrzną, energię i optymizm, aby osiągać cele; stosować wysokie standardy pracy, planować perspektywicznie i przywiązywać wagę do szczegółów; przystosowywać się do sytuacji i zachowywać otwartość na zmiany; utrzymywać wysoki…

Dowiedz się więcej
Świadomość społeczna
Świadomość społeczna

Świadomość społeczna w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale:  empatię, otwartość na innych, świadomość organizacyjną i orientację usługową. Te kompetencje pozwalają Managerowi: rozpoznawać motywacje, emocje i zachowania innych; być otwartą na inne perspektywy i punkty widzenia; lepiej rozpoznawać zależności interpersonalne i organizacyjne.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie relacjami
Zarządzanie relacjami

Zarządzanie relacjami w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale:  perswazyjność, zarządzanie konfliktami, inspirujące przywództwo, umiejętność katalizowania zmian, umiejętności pracy zespołowej, otwartość na dzielenie się wiedzą. Te kompetencje pozwalają Managerowi: skutecznie się komunikować, odnosić się do innych dyplomatycznie i taktownie; skutecznie negocjować; motywować innych i aktywnie promować zmiany; budować sieci społeczne; skutecznie współpracować; w sposób otwarty wymieniać się informacjami i aktywnie uczestniczyć w…

Dowiedz się więcej

W zarządzaniu ludźmi ważne są umiejętności intra i interpesonalne

przykladowe kompetencje managerskie z udziałem EQ

O nas

Nasz Zespół tworzą praktycy biznesu z wieloletnimi doświadczeniami na stanowiskach managerskich. Dziki temu – to, co proponujemy naszym Klientom ma nie tylko wysoką jakość, gwarancję sukcesu ale też możliwość natychmiastowego zastosowania w praktyce. Zespół Ahead tworzą: Konsultanci biznesowi, Mentorzy biznesowi, Tenerzy biznesu, Psychologowie biznesu

Beata Stefańska Partner Zarządzający/ Psycholog Biznesu
Beata Stefańska Partner Zarządzający/ Psycholog Biznesu

Prowadzi indywidualny rozwój Liderów/ Managerów i ich Zespołów Specjalizuje się w przywództwie, EQ, pracy zespołowej, doskonaleniu kompetencji managerskich

Inspiracje

... efekty talentów i deficytów w Inteligencji Emocjonalnej w biznesie

To przyjemność dla Niej pracować
Wrzesień 25, 2017
To przyjemność dla Niej pracować - tak o przełożonej mówili Jej podwładni. Managerka jest bardzo skuteczna w realizacji celów biznesowych,…
Czytaj
Spotkanie z Mentorem
Wrzesień 23, 2017
Spotykamy się we trójkę  w sprawie rozwoju Managera raportującego do Członka Zarządu. Rozmowa wartko płynie, jest dynamiczna i pełna nagłych…
Czytaj
To naprawdę działa!
Wrzesień 22, 2017
Jeden z Managerów zapytał mnie kiedyś, czy można się nauczyć Inteligencji Emocjonalnej. Dostał bowiem taką informację zwrotna z Organizacji –…
Czytaj
Empatia w biznesie
Wrzesień 21, 2017
Empatia nie zawsze jest w cenie w miejscu pracy. Niektóre organizacje zatrudniają do kierowania ludźmi Managerów, którzy głównie posługują się…
Czytaj
Wielkie EGO Managera
Wrzesień 20, 2017
Manager dostaje propozycję programu rozwoju w związku ze stylem w jakim prowadzi swój Zespół i współpracuje z innymi. Ocena 360…
Czytaj
Bo jak Ona wygląda!
Wrzesień 11, 2017
Zapytałam kiedyś u Klienta o Managerkę, która ma na swoim koncie kilka sukcesów w rozwoju Organizacji, przeprowadziła bowiem projekty służące…
Czytaj

Skontaktuj się z Nami