EQ Managera

To przyjemność dla Niej pracować

Czasami mamy szczęście i trafiamy w pracy na ludzi, których nie tylko podziwiamy ale mamy możliwość uczyć się od nich najlepszych postaw, umiejętności i kompetencji. To często osoby które nie tylko mają wiedzę o produkcie, firmie czy biznesie, ale mają też wysokie umiejętności związane z inteligencją emocjonalną. Postrzeganie przez innych To przyjemność dla Niej pracować […]

EQ Managera

Spotkanie z Mentorem

Mentor – to doświadczony Manager, który posiadając doświadczenie w określonym obszarze biznesowym może wykorzystywać do kształcenia i wspierania młodszych Managerów w ich rozwoju. Aby mieć sukcesy w roli Mentora Manager potrzebuje doskonale znać siebie, rozumieć ludzi i umieć budować z nimi relacje, myśleć szeroko w kontekście biznesu, rynku, organizacji.   Spotkanie z Mentorem Spotykamy się […]

EQ Managera

To naprawdę działa!

Niektórzy się zastanawiają, czy mając już lata doświadczeń za sobą, nawyki i przyzwyczajenia można nauczyć się Inteligencji Emocjonalnej. Odpowiedź jest bardzo prosta – wszystko jest kwestią motywacji, determinacji i metody uczenia.   Jeden z Managerów w projekcie rozwoju kadry managerskiej zapytał mnie, jak oceniam Jego szanse na to, by mógł nauczyć się Inteligencji Emocjonalnej. Dostał […]

EQ Managera

Empatia w biznesie

Empatia nie zawsze jest w cenie w miejscu pracy. Niektóre organizacje zatrudniają do kierowania ludźmi Managerów, którzy głównie posługują się rozumem, skupiają na wynikach i to jest najważniejszy miernik przy rekrutacji czy potem przy nagradzaniu/ awansowaniu. Niestety czasami empatia przegrywa z rozumem. Tak też się wydarzyło w jednej z firm. Dwie Managerki – partnerki biznesowe. […]

EQ Zespołu

Inteligencja Emocjonalna Zespołu

Zespół to grupa ludzi, realizująca wspólne cele, kierująca się wspólnymi zasadami i dostarczająca określone wyniki w ustalony czasie i standardach. Gdy Zespół jest Inteligentny Emocjonalnie – w Zespole takim oprócz sukcesów biznesowych panuje też zaufanie, budowane są partnerskie relacje, członkowie zespołu są zaangażowani i zmotywowani, przyjmują proaktywne postawy, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z […]

EQ Zespołu

Realizacja celów

  Realizacja celów w biznesie wymaga od Managera umiejętności analitycznego myślenia, definiowania oczekiwanych rezultatów, planowania, delegowania zadań, monitoringu procesu, utrzymywania motywacji i zaangażowania pracowników, rozwoju ich kompetencji i umiejętności, udzielania informacji zwrotnej, modyfikowania działań i wdrażania zmian, świętowania sukcesów. Czy to jednak wystarczy?   Cały ten proces wymaga dodatkowo od Managera posiadania umiejętności z obszaru […]

EQ Zespołu

Budowanie relacji

  Wszyscy Managerowie o tym wiedzą i mówią, ale nie zawsze robią wszystko – by relacje w Zespole były dobrą podstawą do wspólnej pracy. Jeśli Manager zaprasza do współpracy osoby lub wchodzi do Zespołu, który już istnieje – warto by: poznał swoich pracowników i zawracał uwagę na ich wartości, profile osobowości, potrzeby, motywy, strategie umysłowe, […]

EQ Zespołu

Komunikacja

  Komunikacja Managera – to podstawa Jego funkcjonowania w biznesie. I nawet jeśli Manager ma głęboką wiedzę merytoryczną – często to nie jest wystarczający powód, by chcieć dla Niego i z Nim pracować. Niektórzy Managerowie nadal zapominają, że komunikacja to: słowa – jakie wypowiadają ton głosu – jakim się wypowiadają komunikacja niewerbalna, która ma wspierać […]