Proces rozwoju EQ

Umiejętności intrapersonalne i społeczne można doskonalić w indywiduanych programach rozwoju lub na warsztatach. Warto jednak tę drogę rozpocząć od diagnozy obecnego poziomu Inteligencji Emocjonalnej i zrozumienia swoich mocnych stron i rozpoznania obszarów do rozwoju

Badanie EQ

Poziom Inteligencji Emocjonalnej badamy testem 15FQ. Badanie odbywa się on line. Wynik badania zawsze omawiany jest indywidualnie w trakcie sesji…

Rozwój EQ Managera

Manager, któremu zależy na doskonaleniu umiejętności wynikających z Inteligencji Emocjonalnej może skorzystać z indywidualnego programu rozwoju. Program dopasowywany jest do…

Rozwój EQ Zespołu

Warsztaty zespołowe lub grupowe skoncentrowane na Inteligencji Emocjonalnej pozwalają na wypracowanie jednolitych standardów współpracy, rozwój umiejętności, integracji wiedzy o sobie…

Obszary Inteligencji Emocjonalnej

ważne zarówno w życiu osobistym, jak i pracy w roli Managera/ Lidera

  • Samoświadomość
  • Zarządzanie sobą
  • Świadomość społeczna
  • Zarządzanie relacjami
Samoświadomość
Samoświadomość

Samoświadomość w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale: świadomość emocjonalną, pewność siebie, adekwatną samoocenę. Te kompetencje pozwalają Managerowi: poprawnie rozumieć siebie, własne emocje, motywacje i cele; ufać własnemu osądowi i pewnie podejmować decyzje; w pewny siebie sposób i z przekonaniem wyrażać własne poglądy; realistycznie oceniać własne umiejętności, zdolności i możliwości i wykorzystywać informację zwrotną do poprawy wyników swoich działań.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie soba
Zarządzanie soba

Zarządzanie sobą w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale: kontrolę własnych emocji, optymizm, dążenie do osiągnięć, perspektywiczne planowanie i sumienność, adaptację i przewidywalność. Te kompetencje pozwalają Managerowi: efektywnie zarządzać własnymi emocjami, wykorzystywać motywację wewnętrzną, energię i optymizm, aby osiągać cele; stosować wysokie standardy pracy, planować perspektywicznie i przywiązywać wagę do szczegółów; przystosowywać się do sytuacji i zachowywać otwartość na zmiany; utrzymywać wysoki…

Dowiedz się więcej
Świadomość społeczna
Świadomość społeczna

Świadomość społeczna w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale:  empatię, otwartość na innych, świadomość organizacyjną i orientację usługową. Te kompetencje pozwalają Managerowi: rozpoznawać motywacje, emocje i zachowania innych; być otwartą na inne perspektywy i punkty widzenia; lepiej rozpoznawać zależności interpersonalne i organizacyjne.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie relacjami
Zarządzanie relacjami

Zarządzanie relacjami w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale:  perswazyjność, zarządzanie konfliktami, inspirujące przywództwo, umiejętność katalizowania zmian, umiejętności pracy zespołowej, otwartość na dzielenie się wiedzą. Te kompetencje pozwalają Managerowi: skutecznie się komunikować, odnosić się do innych dyplomatycznie i taktownie; skutecznie negocjować; motywować innych i aktywnie promować zmiany; budować sieci społeczne; skutecznie współpracować; w sposób otwarty wymieniać się informacjami i aktywnie uczestniczyć w…

Dowiedz się więcej

W zarządzaniu ludźmi ważne są umiejętności intra i interpesonalne

przykladowe kompetencje managerskie z udziałem EQ

O nas

Nasz Zespół tworzą praktycy biznesu z wieloletnimi doświadczeniami na stanowiskach managerskich. Dziki temu – to, co proponujemy naszym Klientom ma nie tylko wysoką jakość, gwarancję sukcesu ale też możliwość natychmiastowego zastosowania w praktyce. Zespół Ahead tworzą: Konsultanci biznesowi, Mentorzy biznesowi, Tenerzy biznesu, Psychologowie biznesu

Beata Stefańska Psycholog Biznesu

Prowadzi indywidualny rozwój Liderów/ Managerów i ich Zespołów Specjalizuje się w przywództwie, EQ, pracy zespołowej, doskonaleniu kompetencji managerskich

Inspiracje

... efekty talentów i deficytów w Inteligencji Emocjonalnej w biznesie

Pokaż mi Zespół, a powiem Ci jakie EQ ma Manager
15 lipca, 2020
Niektórym Managerom wydaje się, że ich wiedza merytoryczna, znajomość języka obcego, przyzwoity wygląd daje im gwarancje sukcesu. I jakże bywają…
Czytaj
Reakcja Managera na niski poziom EQ
10 lipca, 2020
Gdy Manager pracuje w organizacji biznesowej - o przynajmniej od ok 15 lat miał już okazję przechodzić różne diagnozy, analizy…
Czytaj
EGO Managera
20 czerwca, 2020
Gdy do głosu dochodzi EGO - to zawsze znak, że Managerowi brakuje wysokiego poczucia własnej wartości. Ego przesłania jasny osąd…
Czytaj
Spotkanie z Mentorem
23 maja, 2020
Mentor - to doświadczony Manager, który posiadając doświadczenie w określonym obszarze biznesowym może wykorzystywać do kształcenia i wspierania młodszych Managerów…
Czytaj
Bo jak Ona wygląda!
11 maja, 2020
Wygląd zewnętrzny Managera ma ogromny wpływ na jego postrzeganie przez kolegów i przełożonych, decyduje o tym - jak szybko buduje…
Czytaj
To naprawdę działa!
22 kwietnia, 2020
Niektórzy się zastanawiają, czy mając już lata doświadczeń za sobą, nawyki i przyzwyczajenia można nauczyć się Inteligencji Emocjonalnej. Odpowiedź jest…
Czytaj

Skontaktuj się z Nami

     

    Tutaj możesz zerknąć na politykę prywatności

    A tu info o tym co robią ciasteczka