Proces rozwoju EQ

Umiejętności intrapersonalne i społeczne można doskonalić w indywiduanych programach rozwoju lub na warsztatach. Warto jednak tę drogę rozpocząć od diagnozy obecnego poziomu Inteligencji Emocjonalnej i zrozumienia swoich mocnych stron i rozpoznania obszarów do rozwoju

Badanie EQ

Poziom Inteligencji Emocjonalnej badamy testem 15FQ. Badanie odbywa się on line. Wynik badania zawsze omawiany jest indywidualnie w trakcie sesji…

Rozwój EQ Managera

Manager, któremu zależy na doskonaleniu umiejętności wynikających z Inteligencji Emocjonalnej może skorzystać z indywidualnego programu rozwoju. Program dopasowywany jest do…

Rozwój EQ Zespołu

Warsztaty zespołowe lub grupowe skoncentrowane na Inteligencji Emocjonalnej pozwalają na wypracowanie jednolitych standardów współpracy, rozwój umiejętności, integracji wiedzy o sobie…

Obszary Inteligencji Emocjonalnej

ważne zarówno w życiu osobistym, jak i pracy w roli Managera/ Lidera

  • Samoświadomość
  • Zarządzanie sobą
  • Świadomość społeczna
  • Zarządzanie relacjami
Samoświadomość
Samoświadomość

Samoświadomość w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale: świadomość emocjonalną, pewność siebie, adekwatną samoocenę. Te kompetencje pozwalają Managerowi: poprawnie rozumieć siebie, własne emocje, motywacje i cele; ufać własnemu osądowi i pewnie podejmować decyzje; w pewny siebie sposób i z przekonaniem wyrażać własne poglądy; realistycznie oceniać własne umiejętności, zdolności i możliwości i wykorzystywać informację zwrotną do poprawy wyników swoich działań.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie soba
Zarządzanie soba

Zarządzanie sobą w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale: kontrolę własnych emocji, optymizm, dążenie do osiągnięć, perspektywiczne planowanie i sumienność, adaptację i przewidywalność. Te kompetencje pozwalają Managerowi: efektywnie zarządzać własnymi emocjami, wykorzystywać motywację wewnętrzną, energię i optymizm, aby osiągać cele; stosować wysokie standardy pracy, planować perspektywicznie i przywiązywać wagę do szczegółów; przystosowywać się do sytuacji i zachowywać otwartość na zmiany; utrzymywać wysoki…

Dowiedz się więcej
Świadomość społeczna
Świadomość społeczna

Świadomość społeczna w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale:  empatię, otwartość na innych, świadomość organizacyjną i orientację usługową. Te kompetencje pozwalają Managerowi: rozpoznawać motywacje, emocje i zachowania innych; być otwartą na inne perspektywy i punkty widzenia; lepiej rozpoznawać zależności interpersonalne i organizacyjne.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie relacjami
Zarządzanie relacjami

Zarządzanie relacjami w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale:  perswazyjność, zarządzanie konfliktami, inspirujące przywództwo, umiejętność katalizowania zmian, umiejętności pracy zespołowej, otwartość na dzielenie się wiedzą. Te kompetencje pozwalają Managerowi: skutecznie się komunikować, odnosić się do innych dyplomatycznie i taktownie; skutecznie negocjować; motywować innych i aktywnie promować zmiany; budować sieci społeczne; skutecznie współpracować; w sposób otwarty wymieniać się informacjami i aktywnie uczestniczyć w…

Dowiedz się więcej

W zarządzaniu ludźmi ważne są umiejętności intra i interpesonalne

przykladowe kompetencje managerskie z udziałem EQ

O nas

Nasz Zespół tworzą praktycy biznesu z wieloletnimi doświadczeniami na stanowiskach managerskich. Dziki temu – to, co proponujemy naszym Klientom ma nie tylko wysoką jakość, gwarancję sukcesu ale też możliwość natychmiastowego zastosowania w praktyce. Zespół Ahead tworzą: Konsultanci biznesowi, Mentorzy biznesowi, Tenerzy biznesu, Psychologowie biznesu

Beata Stefańska Psycholog Biznesu
Beata Stefańska Psycholog Biznesu

Prowadzi indywidualny rozwój Liderów/ Managerów i ich Zespołów Specjalizuje się w przywództwie, EQ, pracy zespołowej, doskonaleniu kompetencji managerskich

Inspiracje

... efekty talentów i deficytów w Inteligencji Emocjonalnej w biznesie

To przyjemność dla Niej pracować
Wrzesień 25, 2017
Czasami mamy szczęście i trafiamy w pracy na ludzi, których nie tylko podziwiamy ale mamy możliwość uczyć się od nich…
Czytaj
Spotkanie z Mentorem
Wrzesień 23, 2017
Mentor - to doświadczony Manager, który posiadając doświadczenie w określonym obszarze biznesowym może wykorzystywać do kształcenia i wspierania młodszych Managerów…
Czytaj
To naprawdę działa!
Wrzesień 22, 2017
Niektórzy się zastanawiają, czy mając już lata doświadczeń za sobą, nawyki i przyzwyczajenia można nauczyć się Inteligencji Emocjonalnej. Odpowiedź jest…
Czytaj
Empatia w biznesie
Wrzesień 21, 2017
Empatia nie zawsze jest w cenie w miejscu pracy. Niektóre organizacje zatrudniają do kierowania ludźmi Managerów, którzy głównie posługują się…
Czytaj
EGO Managera
Wrzesień 20, 2017
Gdy do głosu dochodzi EGO - to zawsze znak, że Managerowi brakuje wysokiego poczucia własnej wartości. Ego przesłania jasny osąd…
Czytaj
Bo jak Ona wygląda!
Wrzesień 11, 2017
Wygląd zewnętrzny Managera ma ogromny wpływ na jego postrzeganie przez kolegów i przełożonych, decyduje o tym - jak szybko buduje…
Czytaj

Skontaktuj się z Nami