EQ Managera

Empatia w biznesie

Empatia nie zawsze jest w cenie w miejscu pracy. Niektóre organizacje zatrudniają do kierowania ludźmi Managerów, którzy głównie posługują się rozumem, skupiają na wynikach i to jest najważniejszy miernik przy rekrutacji czy potem przy nagradzaniu/ awansowaniu. Niestety czasami empatia przegrywa z rozumem. Tak też się wydarzyło w jednej z firm. Dwie Managerki – partnerki biznesowe. […]

Realizacja celów

  Realizacja celów w biznesie wymaga od Managera umiejętności analitycznego myślenia, definiowania oczekiwanych rezultatów, planowania, delegowania zadań, monitoringu procesu, utrzymywania motywacji i zaangażowania pracowników, rozwoju ich kompetencji i umiejętności, udzielania informacji zwrotnej, modyfikowania działań i wdrażania zmian, świętowania sukcesów. Czy to jednak wystarczy?   Cały ten proces wymaga dodatkowo od Managera posiadania umiejętności z obszaru […]

EQ Zespołu

Budowanie relacji

  Wszyscy Managerowie o tym wiedzą i mówią, ale nie zawsze robią wszystko – by relacje w Zespole były dobrą podstawą do wspólnej pracy. Jeśli Manager zaprasza do współpracy osoby lub wchodzi do Zespołu, który już istnieje – warto by: poznał swoich pracowników i zawracał uwagę na ich wartości, profile osobowości, potrzeby, motywy, strategie umysłowe, […]

EQ Zespołu

Komunikacja

  Komunikacja Managera – to podstawa Jego funkcjonowania w biznesie. I nawet jeśli Manager ma głęboką wiedzę merytoryczną – często to nie jest wystarczający powód, by chcieć dla Niego i z Nim pracować. Niektórzy Managerowie nadal zapominają, że komunikacja to: słowa – jakie wypowiadają ton głosu – jakim się wypowiadają komunikacja niewerbalna, która ma wspierać […]

Rozwiązywanie konfliktów

  Tam gdzie mamy do czynienia z ludźmi w biznesie, tam spotykamy różnice w motywacji, celach, oczekiwaniach, standardach, potrzebach, założeniach i różnych sposobach dochodzenia do zgody. Zgoda jednak nie zawsze jest możliwa, czasami bywa trudna do wypracowania, czasami też sposób rozwiązywania konfliktów bywa okupiony wysokimi kosztami osobistymi stron. W tym obszarze kompetencji managerskich znów oprócz […]