agresywny manager

Pokaż mi Zespół, a powiem Ci jakie EQ ma Manager

Niektórym Managerom wydaje się, że ich wiedza merytoryczna, znajomość języka obcego, przyzwoity wygląd daje im gwarancje sukcesu. I jakże bywają zadziwieni, gdy informacja zwrotna po badaniu EQ Managera i obserwacji Zespołu pokazuje, że brak inteligencji emocjonalnej dużo kosztuje samego Managera ale też Zespół, którym kieruje. Spotkania z Managerem nie było na początku projektu, bo wszystkie […]

EQ Zespołu

Inteligencja Emocjonalna Zespołu

Zespół to grupa ludzi, realizująca wspólne cele, kierująca się wspólnymi zasadami i dostarczająca określone wyniki w ustalony czasie i standardach. Gdy Zespół jest Inteligentny Emocjonalnie – w Zespole takim oprócz sukcesów biznesowych panuje też zaufanie, budowane są partnerskie relacje, członkowie zespołu są zaangażowani i zmotywowani, przyjmują proaktywne postawy, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z […]

Reakcja Managera na niski poziom EQ

Gdy Manager pracuje w organizacji biznesowej – o przynajmniej od ok 15 lat miał już okazję przechodzić różne diagnozy, analizy i badania, które dotyczyły osobowości, zachowań, kompetencji, wiedzy. Niestety nadal często brakuje niektórym wiedzy o sobie i świadomości tego, jak Jego zachowania i postawy, i on – jako człowiek, wpływa na swoje otoczenie biznesowe i […]