EQ Zespołu

Budowanie relacji

 

Wszyscy Managerowie o tym wiedzą i mówią, ale nie zawsze robią wszystko – by relacje w Zespole były dobrą podstawą do wspólnej pracy.

Jeśli Manager zaprasza do współpracy osoby lub wchodzi do Zespołu, który już istnieje – warto by:
poznał swoich pracowników i zawracał uwagę na ich wartości, profile osobowości, potrzeby, motywy, strategie umysłowe, historię zawodową, talenty i mocne strony. Ta wiedza pozwala na dopasowanie działań managerskich do osób, które mają być skuteczne w swoich działaniach ale też chcieć ze sobą pracować.

 

Tu też często warto zadawać sobie pytania:

1. czy filozofia życia i pracy poszczególnych osób pozwolą nam razem pracować?
2. czy nasze relacje w tym gronie mogą być oparte na zaufaniu, szacunku, z poszanowaniem różnic między nami?
3. jakie potencjalne tematy mogą nas poróżnić i wówczas brak dobrych relacji w Zespole, może zagrozić oczekiwanym wynikom?

Następnie warto zastanowić się w czym potrzebujemy być podobni (wartości, standardy, normy) a w jakich obszarach różnice w naszym Zespole będą wartością (talenty, wiedza merytoryczna, podejście). Dzięki temu pracownicy we wspólnych działaniach będą mogli zaspokajać np poczucie bezpieczeństwa, spokoju, przewidywalności lub tez rozwoju czy ekscytacji. To na pewno sprzyja budowaniu relacji w Zespole.

Budowaniu relacji sprzyja też proaktywna postawa, okazywanie ciekawości i zainteresowania drugiej osobie, zadawanie pytań, słuchanie, prowadzenie dialogu, dzielenie się informacjami na swój własny temat.

Warto też pamiętać, że możemy budować życiodajne relacje z innymi – kiedy mamy dobrą relację z samym sobą. W tym obszarze wiec znów pojawia się Inteligencja Emocjonalna ze szczególnym naciskiem na podskale: Świadomość, Zarządzanie sobą, Zarządzanie relacjami.

  • Chcesz się zbadać swój poziom EQ?
  • Rozpoznać swoje mocne strony i obszary do rozwoju?
  • Doskonalić swoje kompetencje EQ?
  • Wziąć udział w zorganizowanych dla Ciebie i Twojego Zespołu warsztatach rozwoju Inteligencji Emocjonalnej?

 

NAPISZ DO NAS – używając formularza na końcu strony startowej

 

Na spotkaniu omówimy Twoje potrzeby i ustalimy kolejne kroki
Programu Rozwoju EQ w Twoim otoczeniu biznesowym