EQ Zespołu

Inteligencja Emocjonalna Zespołu

Zespół to grupa ludzi, realizująca wspólne cele, kierująca się wspólnymi zasadami i dostarczająca określone wyniki w ustalony czasie i standardach. Gdy Zespół jest Inteligentny Emocjonalnie – w Zespole takim oprócz sukcesów biznesowych panuje też zaufanie, budowane są partnerskie relacje, członkowie zespołu są zaangażowani i zmotywowani, przyjmują proaktywne postawy, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z […]

EQ Managera

Inteligencja Emocjonalna Managera

“Bez inteligencji emocjonalnej można mieć najlepsze wyszkolenie na świecie, cięty, analityczny umysł i niewyczerpane zasoby błyskotliwych pomysłów i nadal nie być wielkim przywódcą” – tak twierdzi amerykański psycholog, badacz inteligencji emocjonalnej – Daniel Goleman   Skuteczność Managera wiąże się nie tylko z jasno określonymi celami biznesowymi, wiedzą merytoryczną, znajomością produktów czy dobrą organizacją pracy. Dziś […]