EQ Managera

Samoświadomość

Samoświadomość w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale: świadomość emocjonalną, pewność siebie, adekwatną samoocenę.

Te kompetencje pozwalają Managerowi: poprawnie rozumieć siebie, własne emocje, motywacje i cele; ufać własnemu osądowi i pewnie podejmować decyzje; w pewny siebie sposób i z przekonaniem wyrażać własne poglądy; realistycznie oceniać własne umiejętności, zdolności i możliwości i wykorzystywać informację zwrotną do poprawy wyników swoich działań.