EQ Managera

Świadomość społeczna

Świadomość społeczna w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale:  empatię, otwartość na innych, świadomość organizacyjną i orientację usługową.

Te kompetencje pozwalają Managerowi: rozpoznawać motywacje, emocje i zachowania innych; być otwartą na inne perspektywy i punkty widzenia; lepiej rozpoznawać zależności interpersonalne i organizacyjne.