EQ Managera

Zarządzanie soba

Zarządzanie sobą w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale: kontrolę własnych emocji, optymizm, dążenie do osiągnięć, perspektywiczne planowanie i sumienność, adaptację i przewidywalność.

Te kompetencje pozwalają Managerowi: efektywnie zarządzać własnymi emocjami, wykorzystywać motywację wewnętrzną, energię i optymizm, aby osiągać cele; stosować wysokie standardy pracy, planować perspektywicznie i przywiązywać wagę do szczegółów; przystosowywać się do sytuacji i zachowywać otwartość na zmiany; utrzymywać wysoki poziom osobistej wiarygodności.