EQ Managera

Zarządzanie relacjami

Zarządzanie relacjami w Inteligencji Emocjonalnej zawiera podskale:  perswazyjność, zarządzanie konfliktami, inspirujące przywództwo, umiejętność katalizowania zmian, umiejętności pracy zespołowej, otwartość na dzielenie się wiedzą.

Te kompetencje pozwalają Managerowi: skutecznie się komunikować, odnosić się do innych dyplomatycznie i taktownie; skutecznie negocjować; motywować innych i aktywnie promować zmiany; budować sieci społeczne; skutecznie współpracować; w sposób otwarty wymieniać się informacjami i aktywnie uczestniczyć w projektach zespołowych; rozwijać potencjał współpracowników poprzez coaching, mentoring i nauczanie.