EQ Zespołu

Inteligencja Emocjonalna Zespołu

Zespół to grupa ludzi, realizująca wspólne cele, kierująca się wspólnymi zasadami i dostarczająca określone wyniki w ustalony czasie i standardach. Gdy Zespół jest Inteligentny Emocjonalnie – w Zespole takim oprócz sukcesów biznesowych panuje też zaufanie, budowane są partnerskie relacje, członkowie zespołu są zaangażowani i zmotywowani, przyjmują proaktywne postawy, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z kolegami i Szefem, spotkania są pełne pasji i dyskusji o możliwościach i rozwiązaniach, pracownicy wspierają się w przezwyciężaniu trudności, współpracują ze sobą i chcą być częścią Zespołu, wspólnie się rozwijają i świętują sukcesy.

Czy to jest możliwe, aby takie Zespoły istniały w polskich warunkach biznesowych? Co zrobić, jeśli tylko część Zespołu to osoby Inteligentne Emocjonalnie?

Jak pracować w Zespole kiedy Szef ma deficyt umiejętności społecznych lub intrapersonalnych?

Jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy Zespół nie wie dlaczego wspólna praca jest taka ciężka lub okupiona wysokimi kosztami osobistymi poszczególnych osób?

Jak stać się Zespołem Inteligentnym Emocjonalnie?