Przepis na inteligentny emocjonalnie Zespół

Bez inteligencji emocjonalnej w Zespole, sukces może wymagać wielu działań i wysiłków. Łatwiej pracuje się w Zespołach, gdzie z jednej strony Lider prezentuje wysoki poziom EQ ale tez promuje postawy, zachowania i rozwój kompetencji wśród swoich pracowników.

Jak rozpoznać inteligentny emocjonalnie Zespół

Warto przyjrzeć się trzem ważnym obszarom w których inteligencja emocjonalna ma duże znaczenie:

1. Obszar: ludzie

Osoby w Zespole posiadają nie tylko wiedzę merytoryczną, umiejętności korzystania z różnych narzędzi, ale mają też wysokie umiejętności intra i interpersonalne. Dzięki temu wykazują dużo wyższe zaangażowanie i produktywność w działaniu. Łatwiej wtedy się nimi zarządza, a praca i rozwój takich pracowników nie wymaga wysokich ani wysiłków, ani nakładów.

Zadania dopasowane są do potencjału i umiejętności pracowników – by mogli wykorzystywać w sposób naturalny swoje zasoby, cieszyć się z tego co robią i dawać z siebie więcej, niż się od nich oczekuje.

Wysoka inteligencja emocjonalna przekłada się też na sprawność komunikacyjną w Zespole, okazywanie sobie wsparcia i wymianę wiedzy i doświadczeń.

W Zespole inteligentnym emocjonalnie ludzi chcą ze sobą utrzymywać relacje i często nie ograniczają się one tylko do wspólnej pracy. Chętnie spędzają ze sobą czas również poza nią, aktywnie uczestniczą w organizowaniu integracji czy wspólnie świętują sukcesy Zespołu i pojedynczych współpracowników.

Rozwój pracowników – to codzienny rytuał Managera. Manager poświęca swoim pracownikom czas, motywuje, angażuje, rozwija nie tylko twarde umiejętności ale też pracuje z nimi nad postawami, rozwojem osobistym (stosuje coaching, mentoring, storytelling, doradza, konsultuje i trenuje). Dzięki temu rozwój nie jest przymusem, a normalnym i standardową praktyką biznesową. Pracownicy wzajemnie dają sobie informacje zwrotne, panuje przy tym szacunek i życzliwe nastawienie.

Lider Zespołu jest przykładem tego co głosi i czego wymaga od swoich podwładnych. Promuje współpracę, otwartą komunikację, angażuje ludzi, buduje partnerskie relacje. Sam wykazuję się empatią, asertywnością, wysoką samooceną i niezależnością. Sam daje dobry przykład tego, na jakich wartościach Zespół ma funkcjonować.

2. Obszar: praca

Pracownicy traktują cele i zadania jako wyzwania, z którym chętnie się mierzą i szukają najlepszych sposobów ich osiągnięcia.

Każdy z członków Zespołu ma przypisaną odpowiednią ilość zadań/ wyzwań – by uniknąć frustracji i przeciążenia gdy jest ich za dużo – co generuje spadek wydajności, rujnuje zdrowie psychiczne a często i fizyczne. Takie zarządzanie zadaniami ma też ograniczyć nudę u pracownika – który nie ma co robić i tym samym w destrukcyjny sposób może wpływać na tych zaangażowanych i zmotywowanych jeszcze kolegów.

Praca jest też sprawiedliwe oceniana i nagradzana – co oznacza, że pensja jest czynnikiem higieny pracy, a nie głównym motywatorem. Płaca ma być uczciwa w stosunku do poniesionych wysiłków i dostarczonych efektów.

Dostępne narzędzia pracy zapewniają pracownikom odpowiedni poziom komfortu i zadowolenia z wykonywanych zdań (pewnie nie raz słyszysz – komputer mi się ciągle zawierza, pada mi komórka, nie mogę generować raportów bo system na to nie pozwala, itp.). O dziwo narzędzia pracy wzmacniają zaufanie pracownika do pracodawcy w perspektywie długoterminowej.

Eliminuje się niepotrzebne zadania, raportowanie czy ilość spotkań – po to by utrzymać za wszelką cenę produktywność działań i motywację pracowników.
Pracownicy odczuwają dumę i radość z tego, że mogą być członkami Zespołu, mając wpływ na jego kształtowanie i biorą współodpowiedzialność za to, jak razem pracują.

3. Obszar: cele

Pracownicy w takich inteligentnym emocjonalnie Zespole rozumieją wpływ swojej pracy na pracę innych, na wynik Zespołu czy wkład w rozwój całej firmy. Takie podejście może pozytywnie wpływać na poziom zaangażowania i odpowiedzialności, pozytywną komunikację o swoim Zespole czy firmie.

Wartości firmy czy Zespołu nie są jedynie prezentacją na plakacie, który mijają codziennie w drodze po kawę, ale są deklarowane i stosowane w codziennej pracy czy kontaktach z Klientami.

***

Po więcej inspiracji o EQ i zarządzaniu zaglądaj na stronę Bloga: Potencjał Osobowosci

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
6 − 1 =