Reakcja Managera na niski poziom EQ

Gdy Manager pracuje w organizacji biznesowej – o przynajmniej od ok 15 lat miał już okazję przechodzić różne diagnozy, analizy i badania, które dotyczyły osobowości, zachowań, kompetencji, wiedzy. Niestety nadal często brakuje niektórym wiedzy o sobie i świadomości tego, jak Jego zachowania i postawy, i on – jako człowiek, wpływa na swoje otoczenie biznesowe i relacje z ludźmi.

 

Trudny Manager

Miałam okazję spotkań Managera, który ma opinię trudnego we współpracy i o ile nie można Mu odmówić wiedzy merytorycznej, znajomości, produktu i organizacji – to współpracownicy skarżą się od lat na brak satysfakcjonującej współpracy z Nim, brak elastyczności w wypracowaniu rozwiązań, jego skupienie na problemach, wysoką krytyczność w ocenie różnych sytuacji i całkowity brak budowania relacji.

Przez kilka lat Manager zarządzał Zespołem, ale ze względu na konieczność pracy z ludźmi, dbania o ich rozwój i atmosferę i nieumiejętność poruszania się w tych obszarach – stracił swoje stanowisko i powrócił do roli eksperta.

Gdy wykonał badanie i spotkaliśmy się na omówienie wyników, robił absolutnie wszystko, by odrzucić informację zwrotną, podważyć rzetelność i trafność badania, przedstawiał argumenty – dlaczego te wyniki nie pokazują prawdy o tym, na jakim poziomie są Jego umiejętności intra i interpersonalne.

Trudno dyskutować z reakcją człowieka na to co słyszy o sobie – bo to on decyduje o tym jakie znaczenie nadaje sytuacji, informacji zwrotnej, jak z niej skorzysta, jakie wnioski wyciągnie i co potem z tym zrobi. Dużo jednak łatwiej takie spotkania rozwojowe prowadzi się z Managerami, którzy są dojrzali, rozumieją swoją rolę i odpowiedzialność w życiu i w pracy, są otwarci na feedback i gotowi do doskonalenia swojej EQ.

 

Mamy w badaniu skalę stenową od 1 do 10. Gdzie 1-2- to wyniki niskie, 9-10 – wyniki wysokie, 5-6 – to średnia dla całej populacji (wyniki pokazywane są na tle grupy kontrolnej)

Obszar osobisty

Wynik Managera Obszar interpersonalny Wynik Managera
 
Samoświadomość 1 Świadomość społeczna 5
Świadomość emocjonalna 1 Empatia 4
Pewność siebie 1 Otwartość na innych 5
Adekwatna samoocena 2 Świadomość organizacyjna/ orientacja usługowa 2
 
Zarządzanie sobą 3 Zarządzanie relacjami 1
Kontrola własnych emocji 4 Perswazyjność i zarządzanie konfliktami 2
Dążenie do osiągnięć 3 Inspirujące przywództwo i katalizowanie zmian 1
Perspektywiczne planowanie i sumienność 6 Praca zespołowa i otwartość na dzielenie się wiedzą 1
Adaptacja i przewidywalność 4

 

Wyniki jakie pokazuje badanie Managera tłumaczą brak komfortu ludzi w pracy z Nim. Brakuje Mu wiedzy o sobie i adekwatnej oceny swoich kompetencji i umiejętności, nastawienia na współpracę z innymi i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, otwartości na zmianę i kierowanie nią, umiejętności wywierania wpływu i zarządzania relacjami z ludźmi w biznesie.

Takie badanie i omówienie wyników, to często zachęta dla Managera do tego – by zastanowił się nad sobą, swoją karierą, działaniami jakie może podjąć by zadbać o siebie. Tu jednak nastąpiło całkowite odrzucenie wyników i opór przed działaniem rozwojowym. Być może Manager potrzebuje więcej czasu, a być może kolejne rozczarowanie (wcześniej stracił już stanowisko managerskie i było to dla Niego trudne) – np pominięcie w awansie, nagrodach, nowych projektach czy nawet utrata pracy – będzie dla Niego skutecznym motywatorem do pracy ze sobą.

 

Inteligencja emocjonalna jest niezbędnym zestawem wiedzy i umiejętności Managera – by mógł skutecznie zarządzać sobą i Zespołem.

 

***

 

Chcesz zbadać swój poziom inteligencji emocjonalnej – napisz do nas z użyciem formularza kontaktu na pierwszej stronie

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
29 + 26 =