Realizacja celów

 

Realizacja celów w biznesie wymaga od Managera umiejętności analitycznego myślenia, definiowania oczekiwanych rezultatów, planowania, delegowania zadań, monitoringu procesu, utrzymywania motywacji i zaangażowania pracowników, rozwoju ich kompetencji i umiejętności, udzielania informacji zwrotnej, modyfikowania działań i wdrażania zmian, świętowania sukcesów. Czy to jednak wystarczy?

 

Cały ten proces wymaga dodatkowo od Managera posiadania umiejętności z obszaru Inteligencji Emocjonalnej, takich jak:

 • rozumienie siebie (źródła motywacji, dążenia, ambicje, cele indywidualne, itp) i wykorzystywanie swoich mocnych stron w pracy z ludźmi
 • pewność siebie, optymizm i determinacja w dążeniu do realizacji celów oraz umiejętność przekonywania innych do swoich wizji i strategii działania
 • skuteczna komunikacja dopasowana do rozmówcy na poziomie strategii umysłowych, motywów i potrzeb
 • podejmowanie decyzji i otwartość na zmiany
 • budowanie autorytetu Szefa w Zespole i ze współpracownikami
 • budowanie relacji z ludźmi i zaufania
 • myślenie systemoweCzy realizacja celów zakończona sukcesem może zatem odbywać się bez używania przez Managera umiejętności z obszaru Inteligencji Emocjonalnej? 
 • Chcesz się zbadać swój poziom EQ?
 • Rozpoznać swoje mocne strony i obszary do rozwoju?
 • Doskonalić swoje kompetencje EQ?
 • Wziąć udział w zorganizowanych dla Ciebie i Twojego Zespołu warsztatach rozwoju Inteligencji Emocjonalnej?

 

NAPISZ DO NAS – używając formularza na końcu strony startowej

 

Na spotkaniu omówimy Twoje potrzeby i ustalimy kolejne kroki
Programu Rozwoju EQ w Twoim otoczeniu biznesowym