Rozwiązywanie konfliktów

 

Tam gdzie mamy do czynienia z ludźmi w biznesie, tam spotykamy różnice w motywacji, celach, oczekiwaniach, standardach, potrzebach, założeniach i różnych sposobach dochodzenia do zgody. Zgoda jednak nie zawsze jest możliwa, czasami bywa trudna do wypracowania, czasami też sposób rozwiązywania konfliktów bywa okupiony wysokimi kosztami osobistymi stron. W tym obszarze kompetencji managerskich znów oprócz wiedzy merytorycznej o przyczynach konfliktów, dynamice konfliktów, postawach w konflikcie, sposobach ich rozwiązywania ważne są umiejętności intra i interpersonalne.
Warto wiedzieć o sobie: co mi przeszkadza w pracy z ludźmi a co może wywołać konflikt, jakie są moje strategie myślenia i działania w konflikcie, jak mogę o siebie zadbać przed, w trakcie i po sytuacji konfliktu, jakie emocje mi towarzyszą i co one mi pokazują. Nie bez znaczenia jest też wiedza o ludziach – jak oni reagują, czego potrzebują, jakieś przyjmują postawy i zachowania, jak z nimi rozmawiać w konflikcie. To daje ogromne wsparcie Managerowi, który skuteczniej może zarządzać konfliktem w indywidualnej relacji lub w Zespole między podwładnymi. Te kompetencje i umiejętności pochodzą z obszarów Inteligencji Emocjonalnej: Świadomość, Zarządzanie sobą, Zarządzanie relacjami, Świadomość społeczna.

 

  • Chcesz zbadać swój poziom EQ?
  • Rozpoznać swoje mocne strony i obszary do rozwoju?
  • Doskonalić swoje kompetencje EQ?
  • Wziąć udział w zorganizowanych dla Ciebie i Twojego Zespołu warsztatach rozwoju Inteligencji Emocjonalnej?

 

NAPISZ DO NAS – używając formularza na końcu strony startowej

 

Na spotkaniu omówimy Twoje potrzeby i ustalimy kolejne kroki
Programu Rozwoju EQ w Twoim otoczeniu biznesowym