Rozwój pracowników

 

Żeby rozwijać pracowników – Manager sam potrzebuje być kilka kroków przed Nimi. Dlaczego? By nadal móc budować lub zachować autorytet w Zespole, by ludzie chcieli się od takiego Managera uczyć lub przyjmować informację zwrotną, identyfikować z działaniami proponowanymi przez Managera, angażować w działania operacyjne i rozwojowe.

Warto też mieć trochę wiedzy z psychologii zarządzania ludźmi – która da postawę do rozpoznawania stylów uczenia się pracowników, diagnozy ich potencjału, rozpoznawania schematów myślenia czy dysfunkcji, rozpoznania etapu rozwoju pracowników. Ta wiedza pozwoli Managerowi na lepsze dopasowanie codziennych działań rozwojowych zarówno do pojedynczego pracownika, jak i całego rozwoju. Wysłanie pracownika na szkolenie – to często pójście na łatwiznę i nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Pracownik najlepiej się rozwija pod okiem doświadczonego Managera, który ma na swoim koncie sukcesy, posiada doświadczenie biznesowe, ma kompetencje i umiejętności – które pozwalają na instrukcje, inspiracje, mentoring, coaching, trening, konsultacje, facylitacje. W takim procesie rozwoju podwładnego Manager ma możliwość obserwowania pracownika i jego postępów, reagowania dając informacje zwrotne, motywując lub modyfikując plany rozwoju.

Tu znowu ważne są narzędzia, techniki, modele – ale kluczem do sukcesu jest to, kim już dziś jest Manager jako człowiek, jak wypełnia rolę Managera, jak dzieli się swoim sukcesem, jak radzi sobie z porażkami, jakich wyzwań szuka, jak osiąga cele, kogo zaprasza do współpracy, jak wspiera swoich ludzi. A zatem wszystkie obszary z Inteligencji Emocjonalnej ( Samoświadomość, Zarządzanie sobą, Świadomość społeczna, Zarządzanie relacjami) biorą udział w procesie rozwoju pracowników.

  • Chcesz zbadać swój poziom EQ?
  • Rozpoznać swoje mocne strony i obszary do rozwoju?
  • Doskonalić swoje kompetencje EQ?
  • Wziąć udział w zorganizowanych dla Ciebie i Twojego Zespołu warsztatach rozwoju Inteligencji Emocjonalnej?

NAPISZ DO NAS – używając formularza na końcu strony startowej

 

Na spotkaniu omówimy Twoje potrzeby i ustalimy kolejne kroki
Programu Rozwoju EQ w Twoim otoczeniu biznesowym