EQ Managera

To naprawdę działa!

Niektórzy się zastanawiają, czy mając już lata doświadczeń za sobą, nawyki i przyzwyczajenia można nauczyć się Inteligencji Emocjonalnej. Odpowiedź jest bardzo prosta – wszystko jest kwestią motywacji, determinacji i metody uczenia.   Jeden z Managerów w projekcie rozwoju kadry managerskiej zapytał mnie, jak oceniam Jego szanse na to, by mógł nauczyć się Inteligencji Emocjonalnej. Dostał […]

Realizacja celów

  Realizacja celów w biznesie wymaga od Managera umiejętności analitycznego myślenia, definiowania oczekiwanych rezultatów, planowania, delegowania zadań, monitoringu procesu, utrzymywania motywacji i zaangażowania pracowników, rozwoju ich kompetencji i umiejętności, udzielania informacji zwrotnej, modyfikowania działań i wdrażania zmian, świętowania sukcesów. Czy to jednak wystarczy?   Cały ten proces wymaga dodatkowo od Managera posiadania umiejętności z obszaru […]

EQ Zespołu

Komunikacja

  Komunikacja Managera – to podstawa Jego funkcjonowania w biznesie. I nawet jeśli Manager ma głęboką wiedzę merytoryczną – często to nie jest wystarczający powód, by chcieć dla Niego i z Nim pracować. Niektórzy Managerowie nadal zapominają, że komunikacja to: słowa – jakie wypowiadają ton głosu – jakim się wypowiadają komunikacja niewerbalna, która ma wspierać […]

Rozwój pracowników

  Żeby rozwijać pracowników – Manager sam potrzebuje być kilka kroków przed Nimi. Dlaczego? By nadal móc budować lub zachować autorytet w Zespole, by ludzie chcieli się od takiego Managera uczyć lub przyjmować informację zwrotną, identyfikować z działaniami proponowanymi przez Managera, angażować w działania operacyjne i rozwojowe. Warto też mieć trochę wiedzy z psychologii zarządzania […]

Współpraca w Zespole

Współpraca w zespole oparta na partnerskich relacjach, produktywna i dostarczająca rezultatów – to efekt bardzo konkretnych działań Managera w zakresie: rozwoju samego siebie na poziomie kompetencji osobistych i biznesowych działań operacyjnych mających na celu stworzenie i utrzymanie Zespołu doboru odpowiednich pracowników z potencjałem/ talentami i mocnymi stronami i rozwijaniem ich w procesie wspólnej pracy działań […]