EQ Managera

Spotkanie z Mentorem

Mentor – to doświadczony Manager, który posiadając doświadczenie w określonym obszarze biznesowym może wykorzystywać do kształcenia i wspierania młodszych Managerów w ich rozwoju. Aby mieć sukcesy w roli Mentora Manager potrzebuje doskonale znać siebie, rozumieć ludzi i umieć budować z nimi relacje, myśleć szeroko w kontekście biznesu, rynku, organizacji.   Spotkanie z Mentorem Spotykamy się […]